Załóż
konto
z kartą

Korzystaj aktywnie
i poczuj powiew
wiosennej gotówki!
Do zgarnięcia
nawet
250 zł

Promocja „Przedwiośnie z kontem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 18.03.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Co trzeba zrobić

żeby wziąć udział w promocji „Przedwiośnie z kontem”?

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się1

A następnie złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą linku promocyjnego do 18.03.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 31.03.2020 r.
Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 250 zł, należy przejść kilka etapów:

1

(marzec 2020 r.)

Otwórz Konto Osobiste
z Linku promocyjnego

50 zł

Nagrodę otrzymasz
w kwietniu 2020 r.

2

(kwiecień 2020 r.)

Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą na dowolną kwotę oraz otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł

100 zł

Nagrodę otrzymasz
w maju 2020 r.

3

(maj 2020 r.)

Wykonaj min. 5 Przelewów za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł

100 zł

Nagrodę otrzymasz
w czerwcu 2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Przedwiośnie z kontem” można dokonać od dnia 04.03.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 18.03.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Przedwiośnie z Kontem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A.oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Wybierz jedną z kart

i zobacz jakie korzyści oferują.

karta otwarta

Karta
Otwarta na eŚwiat

Dla aktywnych w sieci, którzy cenią bezpieczeństwo i darmowe wypłacanie środków

  • Ubezpieczenie „Cyber pomoc”1 wraz z kartą za jedyne 6 zł miesięcznie. Chroni Cię ono od m.in. kradzieży środków z konta, kradzieży tożsamości w Internecie i utraty danych z dysku.
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce.
karta otwarta

Karta
Otwarta na Świat

Dla kochających podróże, którzy chcą wygodnie płacić i oszczędzać

  • Płatności kartą w prawie 160 walutach bez kosztów przewalutowania.2
  • Ubezpieczenie „Rezygnacja z podróży”3 wraz z kartą za jedyne 10 zł. Chroni ono Ciebie i 4 dodatkowe osoby przed ponoszeniem kosztów związanych z rezygnacją z wyjazdów.

Karta Otwarta na Świat jest wygodna również w Polsce – możesz nią wypłacać gotówkę z bankomatów za 0 zł.

karta otwarta

Karta
Otwarta na Dziś

Dla ceniących ekonomiczne rozwiązania, którzy także często płacą gotówką

  • Nawet 0 zł opłaty miesięcznej za użytkowanie karty.4
  • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz z bankomatów Planet Cash w całej Polsce (do ukończenia 26 lat również z pozostałych bankomatów).

1Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat

2Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej - obowiązujący na dany dzień - jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.

3Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat

40 zł za użytkowanie karty debetowej dla posiadacza, który nie ukończył 26. roku życia oraz dla posiadacza pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty jednej transakcji bezgotówkowej, w innym wypadku opłata wyniesie 3 zł miesięcznie. 

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Przedwiośnie z Kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie przedwiosniezkontem.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Przedwiośnie z Kontem”.

Napisz do Organizatora Promocji „Przedwiośnie z Kontem”: przedwiosniezkontem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Pamiętaj, że organizator Promocji i Konkursu wysyła wiadomości o zdobyciu każdej z nagród. W pierwszej wiadomości przesłanej w ramach Promocji do 20 kwietnia 2020 r. z adresu przedwiosniezkontem@bnpparibasplus.pl otrzymasz instrukcję uzupełnienia numeru Konta w celu przekazania nagrody. Numer Konta Osobistego otwartego w BNP Paribas musisz uzupełnić do 26 kwietnia 2020 r., żeby otrzymać pierwszą nagrodę do 30 kwietnia 2020 r. Kolejną nagrodę w ramach promocji otrzymasz na ten sam numer Konta Osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Przedwiośnie z Kontem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Przedwiośnie z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: przedwiosniezkontem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Przedwiośnie z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie przedwiosniezkontem.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Przedwiośnie z kontem” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 18.03.2020 r.

Otrzymanie trzech nagród o łącznej wysokości 250 zł, w ramach Promocji „Przedwiośnie z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:

(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie przedwiosniezkontem.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 4.03.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 18.03.2020 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 4.03.2020 r. do 18.03.2020 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Przedwiośnie z kontem” („Regulamin Promocji”), zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 31.03.2020 r. oraz utrzymanie ww. produktów do momentu przekazania nagrody.

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) w kwietniu 2020 r. wykonania łącznie:
- min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą zgodnie z Regulaminem na dowolną kwotę oraz
- otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste zgodnie z Regulaminem na łączną kwotę min. 1000 zł.

Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody,

(ii) w maju 2020 r. wykonania łącznie:
- min. 5 Przelewów zgodnie z Regulaminem środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz
- otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste zgodnie z Regulaminem na łączną kwotę min. 1000 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Przedwiośnie z Kontem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!